Idiorrhythmic: Canadian & Chinese Artists Urban Art Creation Project

???LOGO??4
Idiorrhythmic: Canadian & Chinese Artists Urban Art Creation Project

Exhibition Dates: November 12 to December 11, 2016
Opening: November 15, 2016
Exhibition Site: Suzhou Industrial Park Culture & Expo Square
Curators: Yan Zhou, Xiaojing Yan
Featured Artist: Xiaojing Yan
Participating Canadian Artists: IAIN BAXTER& (Windsor), Ian Carr-Harris (Toronto), Yvonne Lammerich (Toronto), Nadia Myre (Montreal, First Nation), Xiaojing Yan (Toronto),  Alexandre David (Montreal), Yam Lau (Toronto), Mani Mazinani (Toronto), and Scott Harber (Toronto).
Participating Chinese Artists: Wang Xubin, Shen Jianguo, Cao Lei, Chen Ping, Zhou Nianqing

Organizer: Jinji Lake Art Museum, Jiangsu Meijing Cultural Industry & Development Co., Ltd.

 

 

Suzhou Daily